Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 76/3 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr, pozemek parc. č. st. 77 o výměře 838 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 30 – stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. st. 333 o výměře 61 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez č. p./č. ev., garáž, a pozemek parc. č. 158/1 o výměře 339 m2, zahrada, k. ú. a obec Orlík nad Vltavou, na LV č. 450, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
4550000
Platnost do
2018-12-24
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Orlík nad Vltavou, Orlík nad Vltavou, okres Písek