Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 35/2 o výměře 252 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 86, objekt občanské vybavenosti, k. ú. a obec Klobuky, na LV č. 400, katastrální úřadu pro Středočeský kraj, katastrálního pracoviště Slaný. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1900000
Platnost do
2018-12-24
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Klobuky, Klobuky, okres Kladno