Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 111 o výměře 569 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 77, objekt občanské vybavenosti, na LV č. 426, pro obec Klučenice, k. ú. Klučenice, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1300000
Platnost do
2018-12-24
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Klučenice, Klučenice, okres Příbram