Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 1028 o výměře 384 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 412, objekt k bydlení, pozemek parc. č. st. 1468/1 o výměře 7 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez č. p./č. ev., jiná stavba, vlastnické právo – Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu – Ministerstvo obrany, Tychonovo 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, Příslušnost k organizační složce právnické osoby - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO – Oddělení územní samosprávy nemovitého majetku Praha, Hradební 772/12, Staré Město, 110 00 Praha 6, a pozemek parc. č. 12/12 o výměře 362 m2, trvalý travní porost, k. ú. Polubný, obec Kořenov, na LV č. 808, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
3200000
Platnost do
2018-12-24
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Polubný, Kořenov, okres Jablonec nad Nisou