Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 230 o výměře 538 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 3, stavba občanského vybavení, k. ú. Horní Sloupnice, obec Sloupnice, na LV č. 589, Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1770270
Platnost do
2018-12-24
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Horní Sloupnice, Sloupnice, okres Svitavy