Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 721 o výměře 22 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez č. p./č. e., garáž, pozemek parc. č. st. 1322 o výměře 21 m2 se stavbou bez č. p./č. e., garáž a pozemek parc. č. st. 1323 o výměře 21 m2 se stavbou bez č. p./č. e., garáž, obec Bor, k. ú. Bor u Tachova, na LV č. 48, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
245000
Platnost do
2018-12-24
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Bor u Tachova, Bor, okres Tachov