Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 987/5 o výměře 61 m2, vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice, na LV č. 714, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
12200
Platnost do
2018-12-24
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Pohořelice nad Jihlavou, Pohořelice, okres Brno-venkov