Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemky p. č. 506/13 o výměře 33 m2, jehož součástí je stavba č. e. 751, pozemek p. č. 506/12 o výměře 33 m2, jehož součástí je stavba č. e. 752 a pozemek p. č. 506/14 o výměře 34 m2, jehož součástí je stavba č. e. 753, vedené na KN jako lesní pozemky, obec a k. ú. Bítov, na LV č. 81, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
255000
Platnost do
2018-12-24
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Bítov, Bítov, okres Znojmo