Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 102/3 o výměře 143 m2, zastavěná plocha a nádvoří, obec Kdyně, k. ú. Kdyně, na LV č. 234, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice. Na pozemku se nachází stavba jiného vlastníka. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
177000
Platnost do
2018-12-24
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Kdyně, Kdyně, okres Domažlice