Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 314 o výměře 46 m2, zastavěná plocha a nádvoří, obec Machov, k. ú. Machov, na LV č. 570, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Na pozemku se nachází stavba jiného vlastníka. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
45260
Platnost do
2018-12-24
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Machov, Machov, okres Náchod