Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Bytová jednotka č. 665/2, 2+kk o výměře 47,20 m² v 1. NP, včetně sklepní kóje „2s“ v 1.(podíl na společných částech 472/11103), vedená na KN jako byt, LV č. 7636 v k. ú. Hlubočepy se nachází v přízemí budovy č. p. 665, na KN vedeného jako bytový dům, LV č. 1164, je součástí pozemku p. č. 942/16 o výměře 266 m2, na KN jako zastavěná plocha a nádvoří, vedený na LV č. 10523, vše v k. ú. Hlubočepy, u KÚ pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Česká pošta, s. p. neodkoupila příslušný podíl pozemku, náležející k příslušné bytové jednotce (současný vlastník tohoto podílu pozemku je hlavní město Praha). Bytový dům je ve vlastnictví SVJ, v němž vlastní Česká Pošta, s. p., jednu bytovou jednotku. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
2600000
Platnost do
2018-12-24
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Hlubočepy, Praha, okres Hlavní město Praha