Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej rekreačního objektu Lesovna Velké Karlovice, který je tvořen pozemkem p.č. st. 1798 o výměře 233 m2, jehož součástí je budova čp. 147, p.č. st. 687 o výměře 43 m2, p.č. 6061/10 - orná půda o výměře 85 m2, dále část pozemku p.č. st. 686 - nově dle geometrického plánu p.č. st. 686/2 o výměře 400 m2 a část pozemku p.č. 6061/1 - nově dle geometrického plánu p.č. 6061/1, orná půda o výměře 3612 m2.
Požadovaná cena
6500000
Platnost do
2018-12-27
Telefon
956915308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Velké Karlovice, Velké Karlovice, okres Vsetín