Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Pozemek p.č. 268/2 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 73 m2 v k.ú. Janov u Hřenska
Požadovaná cena
11000
Platnost do
2018-12-29
Telefon
956240112
E-mail
vaclav.simon@lesycr.cz
Osoba
Ing. Václav Šimon
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Janov u Hřenska, Janov, okres Děčín