Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Část pozemku p. č. 458/3 (p. č. 458/74 dle GP) - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 302 m2 včetně venkovních úprav
Požadovaná cena
125000
Platnost do
2018-12-30
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing.Kamil Roman
Útvar
oodělení obchodu
Katastrální území
Heřmanice, Ostrava, okres Ostrava-město