Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Části pozemku p. č. 458/3 (p. č. 458/76 dle GP) - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 128 m2, části pozemku p. č. 458/54 (p. č. 458/77 dle GP) - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2 954m2, a to vše včetně venkovních úprav.
Požadovaná cena
1020000
Platnost do
2018-12-30
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing.Kamil Roman
Útvar
oodělení obchodu
Katastrální území
Heřmanice, Ostrava, okres Ostrava-město