Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p.č. 2058/59 a části p.č. 2067/1 v k.ú. Náchod
Požadovaná cena
503000
Platnost do
2019-01-03
Telefon
972 235 530
E-mail
hovorkovam@szdc.cz
Osoba
Hovorková
Útvar
O31
Katastrální území
Náchod, Náchod, okres Náchod