Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č.384/3, ostatní plocha o výměře 404 m2.
Požadovaná cena
39300
Platnost do
2019-01-04
Telefon
956241106
E-mail
lenka.michkova@lesycr.cz
Osoba
Lenka Michková
Útvar
Lesní správa Rumburk
Katastrální území
Doubice, Doubice, okres Děčín