Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej části pozemku p.č. 793/3 v k.ú. Horní Sytová
Požadovaná cena
81000
Platnost do
2019-01-03
Telefon
972 235 530
E-mail
hovorkovam@szdc.cz
Osoba
Hovorková
Útvar
O31
Katastrální území
Horní Sytová, Víchová nad Jizerou, okres Semily