Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
pozemek p.č. 38, druhem pozemku ostatní plocha o výměře 182 m2, v k.ú. Rašov u Litvínova
Požadovaná cena
19470
Platnost do
2019-01-04
Telefon
956235106
E-mail
magdalena.tuckova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Magdalena Tučková
Útvar
Lesní správa Litvínov
Katastrální území
Rašov u Litvínova, Klíny, okres Most