Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zeměděství
Popis
prodej nemovité věci - části pozemku p.č. 601 o výměře 195 m2 dle GP č. 642-285/2018, k.ú. Skrbovice a části pozemku p.č. 1978/1 o výměře 1335 m2, k.ú. Nové Heřminovy
Požadovaná cena
108850
Platnost do
2019-01-04
Telefon
596657208
E-mail
madecka@pod.cz
Osoba
Lucie Madecká
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Nové Heřminovy, Nové Heřminovy, okres Bruntál
Katastrální území
Skrbovice, Široká Niva, okres Bruntál