Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemků p.č.1269/11, p.č.1309/1 a p.č.2417, vč.trvalých porostů, vše v OPD. Bude zřízena služebnost IS (ochr.kabel SŽDC) na části p.č.1269/11 (dle GP). Pozemky užívány městem VJ dle NS - úložiště separ.odpadu vč.bio. (S023266/15)
Požadovaná cena
305000
Platnost do
2019-01-03
Telefon
972235457
E-mail
Cizkova@szdc.cz
Osoba
Čížková Pavla
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice, okres Benešov