Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 2560/8 o výměře 1238 m2 v katastrálním území Úlice, oddělený geometrickým plánem č. 398-69/2018 z dosavadního pozemku parc. č. 2560/1, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití pozemku: koryto vodního toku přirozené.
Požadovaná cena
23130
Platnost do
2019-01-06
Telefon
956 955 2017
E-mail
jindriska.bartova@lesycr.cz
Osoba
Bártová Jindřiška
Útvar
Správa toků - oblast povodí Berounky
Katastrální území
Úlice, Úlice, okres Plzeň-sever