Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 258 o výměře 118 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 260, stavba občanského vybavení a pozemek parc. č. 129/3 o výměře 542 m2, zahrada, k. ú. Dolní Libchavy, obec Libchavy, na LV č. 398, Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
2126440
Platnost do
2019-01-08
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Dolní Libchavy, Libchavy, okres Ústí nad Orlicí