Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 304/9 o výměře 168 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v obci Vlachovo Březí a k. ú. Vlachovo Březí, zapsaném na LV č. 131 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
40700
Platnost do
2019-01-08
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Vlachovo Březí, Vlachovo Březí, okres Prachatice