Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Pozemek p.č. 64, druhem pozemku lesní pozemek o výměře 737 m2, v k.ú. Řepčice, obec Třebušín, okres Litoměřice.
Požadovaná cena
18050
Platnost do
2019-01-12
Telefon
56236106
E-mail
filip.bohuminsky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Filip Bohumínský
Útvar
Lesní správa Litoměřice
Katastrální území
Řepčice, Třebušín, okres Litoměřice