Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p.č. 4348/2 o výměře 36 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 1021-136/2017 z parcely p.č. 4348 o výměře 990 m2. Jedná se o oddělený pozemek mezi pozemkem pana Slivinského a pozemkem LČR.
Požadovaná cena
2304
Platnost do
2019-01-13
Telefon
956 953 237
E-mail
renata.odvarkova@lesycr.cz
Osoba
Renata Odvárková
Útvar
LČR,s.p., ST-OPL
Katastrální území
Lukavice v Čechách, Lukavice, okres Ústí nad Orlicí