Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1392/16 Prodej pozemku p.č. 188/2 ostatní plocha o výměře 178 m2 k.ú. Stříbrnice
Požadovaná cena
36610
Platnost do
2019-01-15
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Stříbrnice, Staré Město, okres Šumperk