Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 1191/2 o výměře 370 m2 v katastrálním území Dřevohryzy, oddělený geometrickým plánem č. 32-156/2018 z dosavadního pozemku parc. č. 1191, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití pozemku: koryto vodního toku umělé
Požadovaná cena
21230
Platnost do
2019-01-13
Telefon
956 955 207
E-mail
jindriska.bartova@lesycr.cz
Osoba
Bártová Jindřiška
Útvar
Správa toků - oblast povodí Berounky
Katastrální území
Dřevohryzy, Toužim, okres Karlovy Vary