Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
• pozemek st. parc. č. 473/3 o výměře 58 m2, s druhem pozemku zastavěná plocha• pozemek parc. č. 820/3 o výměře 54 m2, s druhem pozemku ostatní plocha Předmětné nemovité věci jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu proKrálovéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod na LV č. 1594, pro katastrální území Police nad Metují a obec Police nad Metují.
Požadovaná cena
23000
Platnost do
2019-01-18
Telefon
956172112
E-mail
dana.perna@lesycr.cz
Osoba
Perná Dana
Útvar
LS Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území
Police nad Metují, Police nad Metují, okres Náchod