Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Nemovitosti se nacházejí v ochranném pásmu dráhy v km 282,938 vpravo trati Havlíčkův Brod – Kolín, cca 100 m vzdušnou čarou jihovýchodně od zastávky žst. Třebešice, mimo zastavěné území obce Třebešice. Jedná se o stavební pozemek st.p.č. 157 o výměře 568 m², jehož součástí je stavba č.p. 56 (zastavěná plocha objektu je 98 m²). Budova je bývalý strážní domek pocházející z roku 1893. Je samostatně stojící stavbou, podsklepenou s jedním nadzemním podlažím, bez upraveného podkroví, se sedlovou střechou. V objektu je jedna bytová jednotka o velikosti 2+1 a výměře 66,65 m2, t.č. bez nájemníka. Objekt je vodovodní přípojkou napojen na kopanou studnu o průměru 1,1 m a hloubce 7,5 m. Studna je vzdálená 19 m od kolejí. Dále je objekt napojen na kanalizační přípojku svedenou do žumpy. K objektu náleží zděná kůlna a oplocení. Na objektu je umístěna kabelová skříň, ze které je napojeno osvětlení nástupiště. V souvislosti s její existencí bude v rámci prodeje objektu s č.p. 56 (bývalý strážní domek) zřízeno věcné břemeno na umístění této kabelové skříně a vedení NN. Příjezd k nemovitostem je řešen z pozemku p.č. 648 se způsobem využití ostatní komunikace ve správě SŽDC. Z hlediska platného územního plánu obce se nemovitosti nacházejí v ploše občanské vybavenosti.
Požadovaná cena
11000
Platnost do
2019-01-21
Telefon
972 235 253
E-mail
KovalovaI@szdc.cz
Osoba
Ing. Ingrid Kovalová
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Třebešice, Třebešice, okres Kutná Hora