Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p.č. 3496/51 v k.ú. Pelhřimov vzniklý oddělením geometrickým plánem z pozemku p.č. 3496/1 v k.ú. Pelhřimov.
Požadovaná cena
36000
Platnost do
2019-02-09
E-mail
SvrcinovaL@szdc.cz
Osoba
Mgr. Ludmila Švrčinová
Útvar
O31
Katastrální území
Pelhřimov, Pelhřimov, okres Pelhřimov