Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Pozemek p.č. 1775/186 o výměře 50 m2, lesní pozemek, pozemek p.č. 1306/2 o výměře 900 m2, lesní pozemek, pozemek p.č. 1310/3 o výměře 544, lesní pozemek. Všechny pozemky v k.ú. Růžová. Z hlediska ÚP se jedná o pozemky, které nejsou určeny k zastavění.
Požadovaná cena
75520
Platnost do
2019-02-10
Telefon
956240112
E-mail
vaclav.simon@lesycr.cz
Osoba
Ing. Václav Šimon
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Růžová, Růžová, okres Děčín