Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Nemovitost se nachází v okrese Frýdek - Místek, obci Bystřice, v ochranném pásmu dráhy Mosty u Jablunkova státní hranice - Chotěbuz. Pozemky p.č. 3188/2 a p.č. 3189/2 vznikly na základě geometrického plánu č. 3827-9/2017. Na pozemku p.č. 3188/2 se nachází komunikace místního charakteru, vedoucí k lávce pro pěší přes železniční trať, část prostoru je dlouhodobě udržována a užívána občanem z blízkého sousedství (venkovní posezení, tůje, rostliny, montovaný nadzemní bazén,...), což bylo potvrzeno správcem majetku a tento majetek není zahrnut do ocenění. Na pozemku p.č. 3189/2 se též nachází komunikace místního charakteru, vedoucí k lávce pro pěší přes železniční trať. Tohoto pozemku se týká věcné břemeno ve prospěch SŽDC, s.o. - práva umístění zařízení (telekomunikační vedení) a práva přístupu a příjezdu, údržby, oprav, rekonstrukce a případně výměny nebo likvidace zařízení, rozsah VB je zakreslen na GP č. 3827-9/2017. Tyto pozemky přiléhají k obecním pozemkům a tvoří spojovací chodník přes železniční trať v obci Bystřice pro pěší a cyklisty. Záměrem žadatele je realizace oprav a údržby těchto pozemků. Z hlediska územního plánu se jedná o území zařazeno do ZP - zeleň přírodního charakteru.
Požadovaná cena
249000
Platnost do
2019-02-04
Telefon
222335733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Bystřice nad Olší, Bystřice, okres Frýdek-Místek