Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Prodej pozemků parcelní čís. 1725/13, 1725/14, 1781/1 a 1781/9 v k.ú. Letovice
Požadovaná cena
299000
Platnost do
2019-02-03
Telefon
972235257
E-mail
bogdanovski@szdc.cz
Osoba
Bogdanovski
Útvar
O31
Katastrální území
Letovice, Letovice, okres Blansko