Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o pozemek parc.č. 3239/19 (43 m2) a nově vzniklý pozemek parc.č. 3239/20 (80 m2), který vznikl oddělením z původního 3239/3 na základě GP v k.ú. Vítkov. Na pozemcích se nachází stavba - vyústění zatrubnění místního vodního toku Čermná, které není v majetku státního podniku Lesy ČR.
Požadovaná cena
43000
Platnost do
2019-02-03
Telefon
956951238
E-mail
michal.tosenovsky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Michal Tošenovský
Útvar
951
Katastrální území
Vítkov, Vítkov, okres Opava