Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 875, ostatní plocha o výměře 8627 m2 a p.č. 883, ostatní plocha o výměře 564 m2, oba v k.ú. Polom u Hranic.
Požadovaná cena
258500
Platnost do
2019-02-15
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Polom u Hranic, Polom, okres Přerov