Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 3703, ostatní plocha, o výměře 186 m2, p.č. 3705/3, ostatní plocha, o výměře 613 m2, p.č. 3705/4, ostatní plocha, o výměře 91 m2, p.č. 3705/5, ostatní plocha, o výměře 34 m2, p.č. 3705/6, ostatní plocha, o výměře 116 m2, p.č. 3711/1, ostatní plocha, o výměře 1 482 m2, vše zapsané na LV č. 3957 pro k.ú. Lipník nad Bečvou. Jedná se o odloučené pozemky v extravilánu obce.
Požadovaná cena
90290
Platnost do
2019-02-16
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, okres Přerov