Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 336, vodní plocha, o výměře 590 m2, zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. Hamr na Jezeře. Jde o zamokřenou plochu na okraji obce Hamr.
Požadovaná cena
15260
Platnost do
2019-02-16
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa