Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek st.p.č. 5050, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 114 m2, p.č. 5060/2, ostatní plocha, o výměře 880 m2 a p.č. 5060/3, ostatní plocha, o výměře 252 m2, vše zapsané na LV č. 252, pro k.ú. Lipník. Uvedené pozemky jsou součástí bývalého vojenského zařízení „Mordové rokle“, jehož část je v současné době v majetku spolku KPHVJ MORDOVÉ ROKLE, z.s. Na pozemku st.p.č. 5050 stojí budova bývalé vrátnice, která není majetkem VLS ČR, s.p., pozemek p.č. 5060/2 obklopuje pozemek st.p.č. 5050 a na pozemku p.č. 5060/3 stojí zařízení (nádrže) sloužící k provozu objektu.
Požadovaná cena
45990
Platnost do
2019-02-16
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Lipník, Lipník, okres Mladá Boleslav