Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 2338/2, ostatní plocha, o výměře 145 m2, zapsaný na LV č. 998 pro k.ú. Dobrá u Frýdku Místku. Pozemek navazuje na křižovatku ve vlastnictví obce Dobrá.
Požadovaná cena
58000
Platnost do
2019-02-16
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Dobrá u Frýdku-Místku, Dobrá, okres Frýdek-Místek