Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se pozemek p.č. 589, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 279 m2, jehož součástí je stavba Město Libavá č.p. 174, rodinný dům, a dále pozemek p.č. 587, ostatní plocha, o výměře 1947 m2, vše zapsané na LV č. 4 pro k.ú. Město Libavá. Uvedené nemovitosti užívá nájemník.
Požadovaná cena
570000
Platnost do
2019-02-16
Telefon
739532159
E-mail
ivanae@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Město Libavá, Město Libavá, okres Olomouc