Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky pod stavbami jiných vlastníků st.p.č. 1768, o výměře 194 m2, st.p.č. 1769 o výměře 117 m2, st.p.č. 1770 o výměře 359 m2, st.p.č. 1771 o výměře 238 m2, st.p.č. 1772 o výměře 1860 m2, st.p.č. 1773 o výměře 28 m2, st.p.č. 1775 o výměře 53 m2, st.p.č. 1776 o výměře 98 m2, st.p.č. 1777 o výměře 180 m2, st.p.č. 1778 o výměře 172 m2, st.p.č. 1779 o výměře 408 m2, st.p.č. 1780 o výměře 701 m2, st.p.č. 1781 o výměře 25 m2, st.p.č. 1782 o výměře 403 m2, st.p.č. 1783 o výměře 43 m2, st.p.č. 1784 o výměře 171 m2, st.p.č. 1785 o výměře 292 m2, st.p.č. 1786 o výměře 119 m2, st.p.č. 1787 o výměře 60 m2, st.p.č. 1788 o výměře 35 m2, vše druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, zapsáno na LV č. 190 pro k.ú. Chyňava.
Požadovaná cena
1666800
Platnost do
2019-02-17
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Chyňava, Chyňava, okres Beroun