Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p. č. st. 137 o výměře 429 m2, druh pozemku (dle KN) zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 119, stavba občanského vybavení, na LV č. 1506 u KÚ pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Teplice, Katastrální území Unčín u Krupky, v obci Krupka. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
2170000
Platnost do
2019-02-22
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Unčín u Krupky, Krupka, okres Teplice