Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. st. 14 o výměře 258 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 52, objekt občanského vybavení, obec Krupá, k. ú. Krupá, na LV č. 213, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
800000
Platnost do
2019-02-22
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Krupá, Krupá, okres Rakovník