Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 17 o výměře 1 720 m2, trvalý travní porost, dále pozemek parc. č. 18 o výměře 243m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba – objekt občanské vybavenosti č. p 45, dále pozemek parc. č. 19 o výměře 974 m2, trvalý travní porost, obec Jablonec nad Nisou, k. ú. Proseč nad Nisou, na LV č. 257, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec na d Nisou. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
3480720
Platnost do
2019-02-22
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou