Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Kodaňská 1441/46, 10100 Praha 10, CZ
Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Popis
Nabízíme k odprodeji drobnou stavbu technického vybavení bez č.p./č.e., která je zapsána LV č. 1900 pro k.ú Kyje, Hlavní město Praha. Uvedená drobná stavba stojí na pozemku jiného vlastníka parc. č. 2665/99 . V uvedené stavbě je umístěn hlavní uzávěr plynu a navazující části odběrného plynového zařízení – domovní regulátor tlaku plynu.
Požadovaná cena
5000
Platnost do
2019-02-21
Telefon
234065751
E-mail
buchtik@cpptrangas.cz
Osoba
Ing.Petr Buchtík
Katastrální území
Kyje, Praha, okres Hlavní město Praha