Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Vodohospodářská úprava části vodního toku Židovická svodnice na pozemku p.č. 266/11 v ř.km. 1,149 - 1,200 v délce 51m a v ř.km. 0,461 - 0,953 - o délce 492m
Požadovaná cena
14100
Platnost do
2019-02-25
Telefon
495088871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Chotěšice, Chotěšice, okres Nymburk