Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Pozemek parc.č.153/2 o celkové výměře 918 m2, druh pozemku ostatní plocha, zapsaný na LV č. 93, v k.ú. Vrskmaň
Požadovaná cena
69000
Platnost do
2019-03-01
Telefon
475 672 447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Vrskmaň, Vrskmaň, okres Chomutov