Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Pozemky parc.č.153/1 o celkové výměře 15516 m2, druh pozemku ostatní plocha a parc.č. 153/16 o celkové výměře 309 m2, druh pozemku ostatní plocha, zapsané na LV č. 93, oba v k.ú.Vrskmaň
Požadovaná cena
1115000
Platnost do
2019-03-01
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Vrskmaň, Vrskmaň, okres Chomutov