Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemek p.č. st. 94 zast. plocha a nádvoří (817 m2), jehož součástí je stavba Javůrek, č.p. 10, bydlení, pozemek p.č. st. 107 zast. plocha a nádvoří (189 m2), jehož součástí je zem. stavba bez čp/če a dále pozemky p.č. 1011/2 ostat. plocha (824 m2), p.č. 1016/2 ostat. plocha (203 m2), p.č. 2079/2 ostat. plocha (74 m2) a p.č. 2092 ostat. plocha (464 m2), vše v k.ú. Javůrek
Požadovaná cena
2450000
Telefon
956916308
E-mail
michaela.rychtarikova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. M. Rychtaříková Valentová
Útvar
Lesy České republiky, s.p., KŘ Brno
Katastrální území
Javůrek, Javůrek, okres Brno-venkov